Po wielu latach pracy i współpracy z różnymi firmami w zakresie projektowania, wdrażania do produkcji oraz nadzoru postanowiłem rozpocząć własną działalność projektową . Daje mi to możliwość dalszego rozwoju i zdobywania doświadczenia w dziedzinie, którą znam nie tyko ze studiów ale też i z doświadczenia zawodowego. Zaczynałem jako zwykły mechanik aby po skończeniu studiów na Politechnice Białostockiej podjąć pracę na stanowisku konstruktora. W ciągu ostatnich lat pracowałem przy takich projektach jak: Układ podawania biomasy w Elektrowni Jaworzno, Układ oczyszczania spalin w Elektrowni Gdańsk i Wrocław. Ponadto wykonywałem wiele drobnych i większych projektów urządzeń, maszyn, mieszalników oraz zbiorników (także tych podlegających pod prawo budowlane). Zdobywałem doświadczenie w dużych i znaczących firmach w naszym regionie.