Zakres usług:

 

1. Wykonywanie projektów inżynierskich maszyn i urządzeń z zakresu:

  • Transportu materiałów sypkich (zrębki, pelet, kruszywo, piasek, żwir itp.)

      - przenośniki taśmowe stacjonarne
      - przenośniki taśmowe zakrężne
      - przenośniki zgrzebłowe
      - przenośniki ślimakowe

  • Żurawiki , ramy i wsporniki pod urządzenia dźwigowe
  • Silosy i pojemniki na materiały sypkie i odpady
  • Urządzenia specjalne zgodnie z wymaganiami klienta
  • Zbiorniki na oleje i płyny nie podlegające prawu budowlanemu
  • Podesty, barierki , przejścia i drabiny podlegające Dyrektywie Maszynowej

2. Wykonywanie dokumentacji technicznej

3. Opracowywanie DTR oraz instrukcji użytkowania i eksploatacji

4. Przygotowanie dokumentacji dla UDT

5. Konsultacje i doradztwo w zakresie wykonania i uruchamiania urządzeń